top of page

Ensikodista se lähti – 75-vuotias Ensi- ja turvakotien liitto haluaa jokaisen olevan turvassa.Ensi- ja turvakotien liitosta on muodostunut korvaamaton osa väkivallan uhrien auttamiseksi tehtävää työtä. Laulaja ja lauluntekijä Mariska ja Ensi- ja turvakotien liiton viestintäpäällikkö Mikko Savelainen korostavat avun hakemisen merkitystä.

Ensin murtui äiti.


1940-luvulla aviottomia lapsia saaneiden äitien tilanne oli usein vaikea. Äiti jäi usein yksin raskautensa kanssa ja apua ei aina ollut tarjolla. Moni piti avioliiton ulkopuolisia raskauksia häpeällisinä.


Moni ei kestänyt, tai apu tuli liian myöhään. Usea vauva ei koskaan saanut ymmärtää, miksi elämä ei kantanutkaan. 


Äitien ja lasten aseman parantamiseksi oli kuitenkin tehty jo pitkään töitä. 


Jo vuonna 1907 eduskunnassa tehtiin aloite suojakotien perustamisesta aviottomien äitien ja heidän lastensa suojaksi. Pikkuhiljaa tilanne parani.


Ymmärrettiin, että pelastamalla äiti pelastetaan lapsi.


Miina Sillanpään ja muiden tasa-arvotyön pioneerien työn tuloksena vuonna 1945 perustettiin Naisten suojakotien liitto, joka tarjosi tukea ja apua turvattomassa tilanteessa olleille naisille ja lapsille. 


75 vuodessa liitosta on kehittynyt Ensi- ja turvakotien liitto, joka muodostaa maanlaajuisen verkoston vaikeassa tilanteessa olevien perheiden tueksi. 

Videokampanjalla lisää tietoisuutta

Ensi- ja turvakotien liitosta, kuten muistakin järjestöistä, on kehittynyt korvaamaton osa suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.  


Ensi- ja turvakotien liitto auttoi vuonna 2019 yli 16000:ta henkilöä, joista lapsia oli 5500. Määrä kasvaa muutamilla tuhansilla vuosittain.


Viimeisen vuoden aikana koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on runnellut etenkin perheitä. Erityisesti heikossa ja turvattomassa asemassa olevien tilanne on usein heikennyt entisestään.


Väkivallan uhrien auttaminen on yksi monista keinoista, joilla liitto auttaa hädänalaisia ihmisiä. Lisäksi liitto tarjoaa tukea ja apua vaikeassa tilanteessa oleville vauvaperheille, erotilanteessa oleville naisille ja miehille sekä erilaisista mielenterveyden tai päihteiden aiheuttamista ongelmista kärsiville perheille.


Kuitenkin apua saadakseen on sitä osattava ja uskallettava hakea. Tästä muistutti Ensi- ja turvakotien liiton loppuvuonna teettämä videokampanja.


“Teimme Fabulan kanssa kaksi 30-sekuntista videota, joissa muistutimme avun hakemisen tärkeydestä”, liiton viestintäpäällikkö Mikko Savelainen kertoo.


“Meillä oli kaksi kohderyhmää: kotona vauvan kanssa olevat vanhemmat sekä henkilöt, joiden elämässä on lähisuhdeväkivaltaa”, hän jatkaa.

Teksti: Sano ei lähisuhdeväkivallalle.

Videokampanja muistutti tärkeästä asiasta. Kuva: Fabula Productions


Mikko Savelainen korostaa tuen hakemisen matalaa kynnystä.


“Videoiden viestit olivat hyvin yksinkertaisia. Jos vauvaperheen arki ahdistaa tai kotona olo pelottaa väkivallan tai sen uhan vuoksi, ota yhteyttä Ensi- ja turvakotien liittoon. Helpoimmin se onnistuu meidän chat-palvelumme kautta”, Savelainen muistuttaa.


Videot ovat herättäviä. 


“Vauvaperheille suunnatussa videossa oli itsestäänselvyys, että pääosassa on vauva”, Mikko Savelainen sanoo. “Nuken kasvot muuttuvat eläviksi ja tällä haluamme viestittää sitä, että vauvan tarpeet ovat aina etusijalla. Tätä voi olla vaikea muistaa, jos vanhempien omat voimat ovat vähissä.”


“Usein jo pelkkä keskustelu chatissa olevan ammattilaisen kanssa auttaa hahmottamaan omaa tilannetta ja mahdollista avun tarvetta”, Savelainen muistuttaa.

Tuskaisen nuken kasvot.
Hyvinvoiva vauva.

Vauvaperheille suunnatussa videossa nuken kasvot muuttuvat eläviksi. Videolla haluttiin muistuttaa, että vauvan tarpeet ovat etusijalla.


Mariska kampanjan keulakuvana

Toisessa videossa esiintyy tunnettu laulaja ja lauluntekijä Mariska. Hän on puhunut julkisesti kokemastaan väkivallasta ja sen vaikutuksista, ja oli siksi toivottu henkilö kampanjan keulakuvaksi.


“Menneenä vuonna [liitto] on ollut vielä suuremmassa roolissa ja avuntarvitsijoita on paljon. Kotiolot saattavat olla aika painostavia”, Ensi- ja turvakotien toimintaa aikaisemminkin tukenut Mariska kertoo.


Viestintäpäällikkö Mikko Savelainen on kiitollinen Mariskan rohkeudesta lähteä mukaan kampanjaan.


“Hänen mukanaolonsa on meille erittäin tärkeää, sillä usein väkivaltaa kotona kokevat kypsyttelevät avun hakemista hyvinkin pitkään”, Savelainen pohtii.

“Julkisuudesta tutut kasvot tekevät ilmiöstä näkyvämmän ja voivat olla monelle ratkaiseva rohkaisija avun hakemiseen”, hän jatkaa.


“Mariska tunnetaan monista hyvin syvällisistä sanoituksista, ja hänen viestillään on meidän videossammekin tärkeä painoarvo.”

Mariska katsoo eteenpäin ja osoittaa sormellaan eteenpäin.

Laulaja ja lauluntekijä Mariska lähti kampanjan keulakuvaksi. Kuva: Fabula Productions

Myös Mariska korostaa avun hakemisen tärkeyttä, sekä väkivallan uhreille että myös tekijöille.


“Itsetutkiskelu, häpeäkynnyksen ylittäminen ja avun hakeminen − ne ovat asioita, joita lähtökohtaisesti pitää tehdä, jotta tilanne purkautuu”, laulaja pohtii.


“Totta kai kaikilla on aina yksilölliset tarinat taustalla, mutta avun hakeminen ja tilanteen tiedostaminen on molemmille osapuolille ensiarvoisen tärkeää”, Mariska jatkaa.


Ensi- ja turvakotien liiton työ jatkuu monilta osin hyvin vaikeassa tilanteessa. 

Koronaviruspandemia jättää valtavan jäljen valtion talouteen, ja monien järjestöjen tulonlähteet ovat vakavassa vaarassa. Järjestöjen tekemän työn tärkeydestä on muistuttanut muun muassa Ensi- ja turvakotien liiton pääsihteeri Riitta Särkelä.


Vaikka tilanne on monin tavoin vaikea, on tuen tarve yhä ilmeinen. Viruksen ja sen aiheuttamien rajoitusten seurauksena esimerkiksi perheväkivaltailmoitusten määrä on kasvanut voimakkaasti.


Uusia auttajia ja keinoja hädänalaisten löytämiseksi ja auttamiseksi tarvitaan jatkuvasti.


Teksti: Antti Halonen

Kirjoittaja on FabulaMedian vastaava tuottaja.

bottom of page